top of page
the film
01

OM FILMEN

Hva gjør man egentlig når man
arbeider med "eksperimentell" musikk?

«Randsonen» er et møte med seks norske musikere og komponister, som alle arbeider innenfor et eksperimenterende felt - Lisa Dillan, Harald Fetveit, Lene Grenager, Øyvind Torvund, Christian Wallumrød og Stian Westerhus.

 

De seks artistene som portretteres i filmen utgjør noen av de fremste innen sine musikalske felt i Norge. De kommer fra vidt forskjellige musikalske landskap, men felles er at de drives av en ubendig utforskertrang.

 

Filmen presenterer dyptpløyende refleksjoner omkring begrepet “eksperimentelt”  - hvordan forholder de seg til begrepet og hvordan jobber de ut i fra det? Hva er egentlig “eksperimentell musikk” - og finnes den egentlig? Hva gir en eksperimentell/fri tilnærming som en mer konvensjonell tilnærming ikke gir? Hvilke muligheter og eller begrensninger forholder man seg til? Hvordan øve på noe som ikke er fastlagt eller innenfor kjente rammer? Hvordan forholde seg til andre sjangere og musikalske konvensjoner med det eksperimentelle som basis? 

Filmen er tredje del i en løs trilogi om norsk eksperimenterende musikk, som begynte med filmen «Nor Noise» - om støymusikk - og fortsatte med boken «Lyttekunst» - om fri-improvisert musikk -  begge av Tom Hovinbøle.

*

Randsonen er fritt tilgjengelig for visninger for

filmklubber, konsertserier og festivaler.

Filmen kan fås som MPEG (fil) og DCP.

Blu-Ray for visninger utlånes ved henvendelse.

Kontakt Pastiche Films for visninger: tom-at-randsonen.no

Artistene
03

TEKNISK INFO

89 minutter

Tilgjengelige formater

DCP

MPG2

Blu-Ray

Filmen er mastret i henhold til NRKs 128-standard

NB: Filmen er ikke tekstet!

Teknisk info
Visninger
04

VISNINGER

Randsonen er fritt tilgjengelig for visninger for filmklubber, konsertserier og festivaler.

Filmen kan fås som MPEG (fil) og DCP.

Blu-Ray for visninger utlånes ved henvendelse.

Kontakt Pastiche Films for visninger:

tom-at-randsonen.no

VISNINGER

9. juli 2021

KONGSBERG JAZZFESTIVAL

Kongsberg

3. mars 2020

VEGA SCENE

Oslo

11. januar 2020

NONFIGURATIV MUSIKK

Hjertnes kino, Sandefjord

10. januar 2020

DEADLINE #3

Porsgrunn

bottom of page