Lene Grenager studerte cello og komposisjon ved Norges musikkhøgskole, under Aage Kvalbein (cello) og Olav Anton Thommessen og Alfred Janson (komposisjon). Som cellist jobber hun både med improvisert og notert musikk, hovedsaklig i impro-ensembler som SPUNK og kvartetten Lemur.

 

Hennes arbeid har resultert i komposisjoner for en rekke norske og utenlandske ensemble og symfoniske orkestre, og fremført på festivaler og i konsertsaler så vel i Europa som i USA. Hun har også samarbeidet tett med kunstnere innenfor andre disipliner som f.eks dansere, billedkunstnere og skuespillere. Grenager har også medvirket som dirigent, produsent og musiker på et 20-talls utgivelser for andre komponister og musikere.

 

Grenager er opptatt av forskjellige notasjonsteknikker, og hvordan de påvirker musikerne og det klingende resultatet. Hun er opptatt av at musikernes egne stemmer og valg skal prege verkene hennes samtidig som verkets kjerne er klart definert fra hennes hånd. Det har gitt en rekke ulike innfallsvinkler til verk med bruk av både strengt noterte og grafiske partiturer. Hun har også jobbet med utøvere fra en rekke ulike tradisjoner og med ulikt overskudd i forhold til notert materiale, og med elektronikk og sampling som en integrert del av flere verk.

 

Som komponist er hun to ganger nominert til Spellemannprisen: For «Systema naturae» ble hun nominert til Spellemannprisen 2010 i klassen samtidskomponist, og for musikken til «Khipukamayuq» utgitt av Marianne Baudouin Lie og Trondheim Sinfonietta, ble hun nominert til Spellemannprisen 2016 i klassen TONOs komponistpris.

 

Andre sentrale verk er «Slåtter, slag og slark» (2006), «Smilodon» (2015), «Affinis-suite» (2009). Hennes verk «Vev for orkester» ble nominert til den europeiske radioprisen Rostrum i 2016. Under Ultimafestivalen 2018 ble Grenager tildelt Arne Nordheims komponistpris.

 

Utvalgte utgivelser

Marianne Baudouin Lie og Trondheim Sinfonietta: Khipukamayuk

(Øra Fonogram 2016)

SPUNK: Das Wohltemperierte SPUNK (Rune Grammofon 2013)

Systema Naturae: Alpaca ensemble plays Lene Grenager (Øra Fonogram 2010)

Lene Grenager: Affinis suite (+3dB, 2009)

Lene Grenager: Slåtter, slag og slark (Euridice 2006)

SPUNK: Den Øverste toppen av en blå flaggstang (Rune Grammofon 2002)

Mer informasjon

https://www.grenager.no/

https://lenegrenager.com/

Randsonen_Lene Grenager_01_C-2019_Pastic
Randsonen_Lene Grenager_02_C-2019_Pastic
Randsonen_Lene Grenager_03_C-2019_Pastic

Lene Grenager