top of page
Randsonen_Harald Fetveit_01_C-2019_Pasti
Randsonen_Harald Fetveit_03_C-2019_Pasti
Randsonen_Harald Fetveit_02_C-2019_Pasti

Harald Fetveit er er en pioner - og doldis - innen norsk støymusikk. Han begynte å spille støy midt på 1980-tallet, og utviklet en karakteristisk stil full av brudd og raske dynamiske skift. Som musiker har han alltid prioritert live-spilling, og har opptrådt på en rekke festivaler og turnert i Europa, Japan, Sør-Korea, Sørøst-Asia og Russland, solo eller med en lang rekke fremtredende artister.

 

Fetveit er utdannet ved kunstakademiene i Bergen, Trondheim, Wien og Oslo og har også jobbet med stedsrelaterte prosjekter og foto. Han har også bakgrunn fra performance med bl.a. Baktruppen, og er i dag tidvis involvert innen samtidsdans. En del av det kontinuerlige arbeidet hans dreier seg naturlig nok om å få erfaringene fra de ulike fagfeltene til å fungere sammen.

Siden 2003 har han drevet konsertserien Dans for voksne, en serie for eksperimentelle konserter og relatert aktivitet, og han har spilt en rolle i utviklingen av Oslos eksperimentelle musikkmiljø gjennom organiseringen av over 400 konserter og workshops. Gjennom DFV har han også organisert mer usedvanlige prosjekter, som temporære lydlaboratorier for døve.


 

Utvalgte utgivelser

Skævv/Mandag Tirsdag (Hærverk Industrier 2019) 

Agnes Hvizdalek & Harald Fetveit: Sanntidsmusikk (2018)

Alexei Borisov & Harald Fetveit: Cock 2 (Bandcamp 2014)

Lene Grenager, Harald Fetveit, Else Olsen, John Hegre: Ute, Aim Sound City (2009)

Norwegian Noise Orchestra: There’s no remorse (Roggbif 2004)

Mer informasjon

http://haraldfetveit.no/

http://www.dansforvoksne.no/

Harald Fetveit

bottom of page